Weer een koninklijke foto

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opende donderdagmorgen 13 november 2014 de 90e kerstmarkt in de Noorse Kerk in Rotterdam. Op de jaarlijkse kerstmarkt worden Noorse producten verkocht.  De opbrengsten van de kerstmarkt komen ten goede aan het in stand houden van de kerk die sinds 2000 een rijksmonument is. De Noorse kerk viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. De huidige kerk, gemaakt in 1914, is geïnspireerd op middeleeuwse kerken in Noorwegen. De kerk was in eerste instantie bedoeld om Noorse zeelieden  op te vangen en te helpen. Nu worden er diensten gehouden en biedt de kerk ruimte voor culturele activiteiten. Daarnaast is het een ontmoetingsplek voor de Noorse gemeenschap in Nederland. Ter gelegenheid van het jubileum nam Prinses Beatrix het eerste exemplaar van een jubileumboek in ontvangst waarin de geschiedenis van de 100-jarige Noorse Zeemanskerk staat beschreven.
Prinses Beatrix opende in 1974 de 50e Noorse kerstmarkt. (Bron: RVD)

Beatrix1_bew.jpg

Kijk voor meer celebrities hier.